منگنز

جزو مواد معدنی میباشد.منگنز، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی، دارای نشان Mn و عدد اتمی ۲۵ می‌باشد. منابع زمینی منگنز، بسیار زیاد اما بطور نامنظمی پراکنده شده‌اند.منگنز از ماقبل تاریخ مورد استفاده بوده است. رنگهایی که از رنگدانه‌های دی‌اکسید منگنز ساخته شده‌اند، به ۱۷۰۰۰ سال پیش برمی‌گردند.مقدار بیش از حد منگنز، سمی است و به‌علت میزان مسمومیت‌زایی این عنصر تماس با گرده، بخار و ترکیبات منگنز حتی برای زمانهای کوتاه نباید از حداکثـــر mg/m 35 فراتر رود.
نام ماده (فارسی): منگنز
نام ماده (انگلیسی): Manganese
نام تجاری (فارسی): منگنز
نام تجاری (انگلیسی): Manganese
منگنز، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی، دارای نشان Mn و عدد اتمی ۲۵ میباشد. منابع زمینی منگنز، بسیار زیاد اما بطور نامنظمی پراکنده شدهاند؛ منابعی که در آریکا واقع شدهاند، نامرغوب بوده و تهیه آن گران است. آفریقای جنوبی و اوکراین بیش از ۸۰% منابع شناخته شده جهان را دارا هستند؛ آفریقای جنوبی بدون در نظر گرفتن چین و اوکراین بیش از ۸۰% کل آنرا تولید میکند. منابع واردات آمریکا ( ۲۰۰۱- ۱۹۹۸) : سنگ معدن منگنز : گابن ۷۰%، آفریقای جنوبی ۱۰%، استرالـیا ۹%، مکزیک ۵% و سایر کشورها ۶%. فرومنگنز : آفریقای جنوبی ۴۷%، فرانسه ۲۲%، مکزیک ۸%، استرالیا ۸% و سایر کشورها ۱۵%. منگنز موجود در کل واردات منگنز: آفریقای جنوبی ۳۱%، گابن ۲۱%، استرالیا ۱۳%، مکزیک ۸% و سایر کشورها ۲۷%. منگنز در بورکینوفاسو استخراج میشود. مقادیر بسیار زیادی منگنز در سختگاههای منگنز واقع در کف اقیانوسها وجود دارد. در سال ۱۹۷۰، تلاشهایی که برای یافتن روشهای عملی و اقتصادی بهرهبرداری از سختگاههای منگنز انجام میشد، متوقف گشت. منگنز از ماقبل تاریخ مورد استفاده بوده است. رنگهایی که از رنگدانههای دیاکسید منگنز ساخته شدهاند، به ۱۷۰۰۰ سال پیش برمیگردند. مصریان و رومیان، ازترکیبات این عنصر در شیشهسازی، چه برای رنگآمیزی آن و چه برای از بین بردن رنگ آن استفاده میکردند. منگنز که میتوان آنرا در کانیهای آهن یافت، توسط اسپارتها بکار میرفت. بعضی افراد بر این باورند که سختی استثنائی فولاد اسپارتان، ناشی از تولید ناخواسته یک آلیاژ آهن منگنز میباشد. در قرن ۱۷، ابتدا Glauber شیمیدان آلمانی، یک معرف آزمایشگاهی سودمند به نام پرمنگنات را تولید نمود. تا اواسط قرن ۱۸، از اکسید منگنز برای تولید کلر استفاده میشد. برای اولین بار Scheele شیمیدان سوئدی متوجه شد که منگنز یک عنصر است و همکارش J. G. Gah در سال ۱۷۷۴ با کاهش دیاکسید منگنز بوسیله کربن، موفق به تهیه نوع خالص این عنصر گشت. تقریبا در آغاز قرن ۱۹، دانشمندان استفاده از منگنز را در فولادسازی مورد بررسی قرار دادند که آن زمان، حقوق انحصاری برای کاربردهای آن واگذار شد. در سال ۱۸۱۶ متوجه شدند، افزودن منگنز به آهن بدون تغییر درمیزان شکنندگی آن، باعث استحکام بیشتر آهن میشود.
موارد مصرف:
منگنز به خاطر خصوصیات ثابت کنندگی گوگرد، اکسیژنزدائی و آلیاژ سازی برای تولید آهن و فولاد ضروری است. فولادسازی، ازجمله بخش تولید آهن آن، بیشترین مقدار منگنز داخلی را نیاز دارد که اخیرا بین ۹۰% تا ۸۵% مقدار مورد نیاز است. از بین کاربردهای مختلف دیگر آن، منگنز بخش اصلی فرمولهای فولادضد زنگ ارزان قیمت و آلیاژهای آلومینیم پرکاربرد را تشکیل میدهد. از اکسید منگنز، در انواع پیلهای خشک جدید استفاده میشود. انتظار میرود ماهیت و سطح کلی کاربرد منگنز در آمریکا در آینده ای نزدیک تقریبا یکسان باقی بماند. هیچ گونه فنآوری عملی برای جایگزینی مواد دیگر به جای منگنز یا استفاده از مقادیر داخلی و سایر ذخائر جهت خودکفایی آمریکا نسبـت به کانی منگنز سایر کشورها وجود ندارد.
خواص فیزیکی و شیمیایی:
منگنز، مانند آهن، فلزی خاکستریرنگ است. فلزی است سخت و بسیار شکننده که بهسختی ذوب اما بهراحتی اکسیده میشود. فلزمنگنز فقط پس از پردازش خاصی فرومغناطیس میگردد. کلیترین حالتهای اکسیداسیون منگنز، ۶+، ۴+، ۳+،۲+ و ۷+ است، اگرچه حالتهای اکسیداسیون از ۷+ تا ۱+ مشاهده میشـود. ترکیبات منگنزی که درآنها منگنز دارای حالت اکسیداسیـــون ۷+ میباشند، عاملهای اکسید کنندهای قوی هستند. وزن اتمی ۵۴٫۹۳۸۰۴۹ amu شعاع اتمی (calc. 140 (161 pm، شعاع کووالانسی ۱۳۹ pm، شعاع واندروالس n/a pm، ساختار کریستالی مکعب بدنه مرکزی، خواص فیزیکی حالت ماده جامد (معمولاْ غیر مغناطیسی)، نقطه ذوب ۱۵۱۷F 2271 K نقطه جوش K2235 3564 F حجم مولی ۷٫۳۵ scientific notation| 10-6 m3/mol گرمای تبخیر ۲۲۶ kJ/mol، گرمای همجوشی ۱۲٫۰۵ kJ/mol، فشار بخار ۱۲۱ Pa در۱۵۱۷ K
اطلاعات ایمنی:
مقدار بیش از حد منگنز، سمی است و بهعلت میزان مسمومیتزایی این عنصر تماس با گرده، بخار و ترکیبات منگنز حتی برای زمانهای کوتاه نباید از حداکثـــر mg/m 35 فراتر رود. محلولهای پرمنگنات اسیدی کلیه مواد معدنی را که با آنها در تماس هستند، ازبین خواهند برد و قادر به سوزاندن آنها میباشند.
0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ چهار = سیزده