مواد آلی

تا اوایل سده ۱۹ ام میلادی، مواد شیمیایی دارای منشاء حیوانی یا گیاهی را آلی می‌نامیدند و آنها را به علت ضروری بودن نیروی حیاتی برای تولیدشان از مواد معدنی (مواد غیرآلی) متمایز می‌دانستند. نظریه نیروی حیاتی در سال ۱۸۲۸ توسط ولر با سنتز اوره رد شد ولی اصطلاح آلی باقی ماند. امروزه به موادی مواد آلی می‌گویند که از دو عنصر کربن وهیدروژن تشکیل شده باشد. ساختار بسیاری از مواد آلی از چهار وجهی مشتق می‌شود. فراوانی آنها به این دلیل است که در مواد آلی ساده، بیشترین ظرفیت کربن و همچون بیشتر عناصر دیگری (به استثنای هیدروژن) که معمولاً به کربن پیوند می‌شوند، چهار است.
مواد آلی شامل هیدروکربن های ساده مانند پروپیلن، آلکیل، بنزن، اتیلن، هیدروکربن های نیتروژن دار مانند اوره ملامین هیدروکربن های اکسیژن و نیتروژن دار ایزونات، اتانول آمین، هیدروکربن های اکسیژن دار مانند فورفورال اتیلن گلایکول فنل گلیسیرین اتانول استات
امروزه به موادی مواد آلی میگویند که از دو عنصر کربن وهیدروژن تشکیل شده باشد. ساختار بسیاری از مواد آلی از چهار وجهی مشتق میشود. فراوانی آنها به این دلیل است که در مواد آلی ساده، بیشترین ظرفیت کربن و همچون بیشتر عناصر دیگری (به استثنای هیدروژن) که معمولاً به کربن پیوند میشوند، چهار است. هیدروکربن های ساده ترکیباتی هستند که فقط از H، C درست شدهاند و به همین دلیل، هیدروکربن شدهاند. آنها با فرمول کلی CxHy نمایش میدهند. بسته به اینکه y، x چه اعدادی باشند، هیدروکربنهای گوناگون یافت میشوند. بنزن پارا زایلن آلکیل بنزن خطی متا زایلن ارتو زایلن آروماتیک استایرن نرمال پنتان رافینیت نفت کوره نفتای طبیعی بنزین اتیلن پروپیلن گاز طبیعی مایع متان نفتالین اتیلن دی کلراید ۱و۳ بوتادین استیلن نفت سفید نفت گاز گاز طبیعی گاز طبیعی فشرده نفت گاز مایع جی تی ال تولوئن پروپان اتان بوتان قیر حلال های سیکلو پارافینی نرمال هگزان نرمال هپتان وینیل کلراید هیدروکربن های نیتروژن دار ترکیباتی هستند که از N، H، C درست شدهاند و با فرمول کلی CxHyNt نشان داده میشوند. اوره ملامین هیدروکربن های اکسیژن دار ترکیباتی هستند که از O، H، C درست شده اند و با فرمول کلی CxHyOz نشان داده میشوند. فورفورال هیدروکسی متان اتیلن گلایکول تری اتیلن گلایکول متیل اتیل کتون متیل تترا بوتیل اتر فنل گلیسرین ایزوبوتانول اتیل هگزانول نرمال بوتانول وینیل استات اتانول دی اتیلن گلایکول هیدروکربن های اکسیژن و نیتروژن دار ترکیباتی هستند که علاوه بر H، C، اکسیژن و نیتروژن نیز دارند و با فرمول کلی CxHyOzNt نمایش داده میشوند. تری اتانول آمین مونواتانول آمین دی اتانول آمین تولوئن دی ایزوسیانات ایزونات
0 پاسخ

ارسال یک پاسخ

در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


سه + = هشت